Të reja dhe Aktivitete

16 Tetor, 2020
Në datën 16.10.2020 në kuadër të projektit Ndërmarrjet Sociale në Shqipëri , financuar nga Programi Cooperazione e Svilupo Trentino Balcani 2018 u realizua në platformen zoom […]

Rreth Ndermarrjeve Sociale

Çfarë janë ndërmarrjet sociale?

Ndërmarrjet sociale janë organizata jofitimprurëse, që synojnë mbrojtjen dhe përfshirjen sociale të grupeve vulnerabël.

Cili është qëllimi?

Qëllimi i këtyre ndërmarrjeve sociale është punësimi i personave që janë të pafovorizuar në tregun e punës.